Om personlig udvikling – eller at gå den indre vej – og om hvordan du kan bruge dit horoskop som skattekort på rejsen

Mange mennesker mærker en indre impuls til at gå den indre vej. Eller måske bliver de pressede af livet til at gå en anden vej end hidtil. Til at søge en dybere mening med tilværelsen.

Måske er det bare en følelse af tomhed, ligegyldighed eller meningsløshed – eller måske utilfredshed, man mærker.

Selvom man egentlig har alt det, man tidligere drømte om. Karriere, hus, bil, mand eller kone, børn, osv. Pludselig føles det tomt og man længes efter noget mere. Noget trækker i en.
Andre begynder først at mærke længslen idet livet begynder at gøre rigtig ondt. Det liv man havde, begynder at smuldre. Man bliver skilt, mister sit job eller bliver ramt af sygdom.

Man kan forsøge at ignorere impulsen og foretage ændringer i sit liv eller købe flere ting at underholde sig med, men med tiden vil den blot blive mere og mere påtrængende.

Til sidst er man nødt til at lytte til den – til sjælens kald, som det faktisk er. Tager man beslutningen og starter sin indre rejse, er der ingen vej tilbage.

Vi er alle forskellige og vores rejser kan se meget forskellige ud. De kan være mere eller mindre snørklede og indeholde forskellige former for terapi, litteratur og metoder til åndelig vækst. Men samtidig vil vores rejser følge præcist de samme elementer, eller steps, kunne man kalde det.

Det starter altid med et valg om, at man vil noget andet. Man må være nysgerrig på, hvad denne indre kalden handler om og begynde at stille de spørgsmål, der uundgåeligt trænger sig på.

Hvem er jeg – dybest set?

Og hvad skal jeg her på planeten Jorden?

Det er grundlæggende de to spørgsmål, rejsen handler om at finde svar på.

På et tidspunkt begynder man at erkende, at man faktisk er noget andet og meget større, end den, man troede, man var og som man har fået at vide, at man var. Man begynder at forstå, at personlighed og sjæl er to forskellige ting og at man ikke er en person, der har en sjæl, men omvendt. Vi er sjæle og vi inkarnerer – bliver kødelige – som mennesker her på jorden.

Vi begynder efterhånden også at forstå, hvorfor vi er her – sådan i overordnet forstand – nemlig for at lære. Vi er her for at udvikle os og få erfaring med at være menneske.

Jo mere vi udvikler os – eller afvikler vores tillærte personlige mønstre – og træder mere og mere ind i vores sjælsessens, jo sværere kan vores omverden have ved at forstå os. Vi træffer måske nogle – for dem – besynderlige valg, begynder at interessere os og tale om andre emner end før og det kan derfor være svært at opretholde de venskaber, vi måske har haft igennem mange år.

Det er næste step på rejsen – for alle, der går den indre vej. Vi må stå alene. Vi skal kunne stå alene. Vi skal kunne stå ved os selv. Vi skal kunne være uafhængige af andres anerkendelse og beundring. Vi er nødt til at gå med det, der føles sandt og rigtigt for os selv.

Det kan føles ensomt og smertefuldt til tider. Her må vi erkende, at vi både er sociale væsener, der har brug for fællesskab og tryghed, men at vi samtidig er styret af overbevisninger og illusioner om, at vi ikke kan klare os alene. Vi må lære at rumme den følelsesmæssige smerte og se igennem tågesløret. Vejen ud af smerten er gennem den. Der findes ingen omvej.

På dette stadig vil vi begynde at mærke, at vi er blevet stærkere. Som hovedpersonen i eventyrerne, der drager ud verden og overvinder de mange udfordringer. Nu står man der og må finde ud af, hvad man i grunden skal med den styrke. Man er blevet voksen. Eller moden. Eller bevidst. Man har fundet sig selv. Hvad det så end vil sige. Vi skal på dette stadige begynde at pakke de gaver ud, vi har med til verden og anvende dem. Dele ud af dem. Af vores evner og talenter. Det er vores sjælsformål, vi taler om. Det, vi er her for at bidrage med. Og det ser forskelligt ud afhængigt af, hvem man er.

Men én ting er alligevel fælles for alle, som har gået den indre vej – når vi er nået i mål, skal vi vise vejen for dem, der ikke er nået lige så langt som os selv. Vi skal være guider og vejvisere på forskellige måder.

Og nu kommer så den fantastisk nyhed! Din rejse kan ses i dit horoskop. Og det er en af grundende til, vi kan se, det er samme proces for os alle.

Horoskopet er faktisk et skattekort, der viser, hvor guldet ligger begravet og hvilke udfordringer, du må overkomme for at nå frem til guldet.

Vi starter alle med Månen, som repræsenterer vores personlighed – den vi får via vores familie og vores opvækst. Månen i tegn og hus, samt de aspekter, som månen laver til andre planeter, fortæller altså en historie om vores tillærte mønstre og vores barndom.

Vores essens, den vi virkelig er og som vi tager ud for at lede efter på rejsen, er Solen i vores horoskop. Igen er det både solen i tegn og hus, samt Solens aspekter, vi kigger på.

Alle de udfordringer, vi skal overkomme på rejsen – al modstanden, begrænsningerne og frygten, som vi må finde ud af, hvad handler om, så vi kan få indsigt og erfaring, er Pluto og Saturn. Jo mere indsigt og erfaring, jo mere kan vi være vores sol – vores sjæl. Måneknuderne fortæller også om det, vi skal lære – vores sjæls højeste læring i dette liv.

Vi kan også se i horoskopet, hvor eller på hvilken måde vi begynder den indre vej. På hvilken måde er vi nødt til at være ærlige overfor os selv. Det er planeten Eris, der fortæller noget om det.

Og selvom vi alle må stå alene på rejsen, så er den måde eller det område, vi må stå alene på forskelligt og afhænger igen af det tegn og det hus, som en vis planet står i. Her er det Make Make, vi ser på.

Til sidst når vi frem til at se på vores livsformål – vores bidrag til verden. Det er bl.a. ascendanten, der indeholder vores livsformål.

Herefter begynder vi at bevæge os over i en anden måde at tolke horoskopet på, fordi det bliver vores sjælshoroskop, vi kigger på og ikke længere det personlige.

En tydning af horoskopet kan således være en kæmpe støtte på rejsen, fordi man pludselig både kan se sin fortid og hvor man er og samtidig kan man få en større forståelse af, hvor man er på vej hen. Indimellem kan det godt føles, som om man famler sig lidt frem i blinde eller at man ror hen over en kæmpe sø i tæt tåge. Man kan ikke se, hvor langt man er nået og man kan heller ikke se, hvor langt der endnu er, til man når kysten. Vejen til målet bliver så at sige oplyst ved at kende målet og det bliver derved nemmere at navigere.

En tydning af horoskopet vil derfor altid skulle foregå i dialog, da man ikke kan se i horoskopet, hvor langt vedkommende er nået. Det må man finde ud af ved at tale sammen.

Er du blevet nysgerrig på de steps, du skal igennem på din indre rejse i dit liv? 

Det kræver bare at jeg kender både din fødselsdato, fødetidspunkt og sted, så kan vi lave en aftale, hvor jeg tyder dit horoskop. 

Det foregår online på Zoom og varer ca. 1½ time.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.